Přihláška na kurz vipassany
Dhamma Pallava, Polsko - Ten Day Course - 23. 12. 2019

Vyberte Ano, pokud jste starým studentem v této tradiciPro přesun z jedné stránky na druhou klikněte na tlačítka 'Další' a 'Zpět', jež naleznete v dolní části každé stránky. Pro zrušení přihlášky a návrat na stránku s rozvrhem kurzů klikněte na tlačítko 'Zrušit'.

Ochrana osobních údajů


Vaše osobní údaje zpracovává Calm Foundation (Calm), založená v Rotterdamu, Nizozemí, a registrovaná Obchodní komorou pod číslem 69501440. Calm, její zástupce nebo pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat na e-mailu contact@privacy-eu.dhamma.org.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je umožnit Vám účast na kurzu, na který se hlásíte. Tyto údaje potřebujeme, abychom Vám mohli nabídnout místo na kurzu, přijmout organizační opatření a dostát zákonným požadavkům. Pro tyto účely shromažďujeme informace ohledně Vaší osobní identity, jako jméno, adresu, datum narození a dále se ptáme na tělesnou a duševní způsobilost zúčastnit se kurzu. Těch, kterých se to týká, se ptáme na jejich předešlé kurzy a momentální meditační praxi. Po příjezdu do místa konání kurzu jsou všichni studenti požádáni, aby vyplnili papírovou přihlášku. Tyto papírové dokumenty jsou uchovávány samostatně. Jedním z účelů, pro které mohou být Vaše údaje použity, je zasílání zpravodaje. V takovém případě však bude vždy uvedena možnost, jak se z jeho odběru odhlásit. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než bude nutné. Kritéria pro uchovávání informací naleznete v obecných Zásadách ochrany osobních údajů a v místních Zásadách pro nakládání s papírovými dokumenty.

Kdykoliv před začátkem kurzu máte právo stáhnout svůj souhlas nebo si vyžádat smazání své složky. To by však mohlo znamenat, že Vaši přihlášku nebudeme moci zpracovat. Bez nezbytných informací Vám nebudeme moci nabídnout místo na kurzu, protože nebudeme moci přijmout organizační opatření a posoudit Vaši žádost o účast na kurzu.
Máte právo přístupu ke své osobní složce, právo smazat svou složku, právo opravit jakékoliv informace, zamezit jejich dalšímu zpracování a také máte právo nechat si svou přihlášku poslat. Dále máte právo podat stížnost. Za tímto účelem můžete kontaktovat pověřence pro ochranu údajů v Calmu (Calm Data Protection Officer). Pokud si přejete získat více informací o svých právech a seznámit se se Zásadami ochrany osobních údajů, prosím, klikněte zde nebo kontaktujte pověřence pro ochranu údajů na contact@privacy-eu.dhamma.org.

For more information:

  • see the CALM Privacy Policy, relating to your online application, here;
  • see the Privacy Policy of the meditation centre to which you applied or contact the Data Protection Officer via contact@privacy-eu.dhamma.org.