Ansökningsformulär för kurs i Vipassanameditation
Dhamma Sobhana - 10-dagarskurs - 2020-02-04

(välj 'ja' om du är gammal elev i denna tradition)Klicka på 'Nästa steg' och 'Tillbaka' längst ner på sidan för att gå från en sida till en annan. Klicka på 'Avbryt' för att radera din ansökan och gå tillbaka till kursschemat.

Hantering av personuppgifter


Dina personuppgifter behandlas av Stiftelsen Calm (Calm), som är etablerad i Rotterdam, Nederländerna, och registrerad med Chamber of Commerce-nummer 69501440. Du kan kontakta Calm, dess representanter och dataskyddsombudet på epostadressen info@calm.dhamma.org.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att erbjuda den kurs du ansökt till. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig kursen, vidta organisatoriska åtgärder och uppfylla gällande lagstiftning. Vi behandlar uppgifter om din identitet, som namn, adress och födelsedatum. Vi frågar också om fysisk och mental förmåga att genomföra kursen samt, i vissa fall, vilka kurser du tidigare genomfört och om nuvarande praktik. Vid ankomst till kursplatsen ber vi alla elever att fylla i ett registreringsformulär på papper. Dessa formulär kommer att förvaras separat. Dina uppgifter kan komma att användas till att skicka ut nyhetsbrev. Om så sker kommer du tydligt ges möjligt att avanmäla dig från sådana utskick. Dina personuppgifter kommer inte att förvaras längre än nödvändigt. De kriterier som tillämpas för detta anges i den allmänna personuppgiftspolicyn och den lokala personuppgiftspolicyn för pappersfiler.

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst innan kursen och få dina uppgifter raderade när som helst innan kursen. Detta kan dock medföra att vi inte kan behandla din ansökan. Utan nödvändig information kan vi inte erbjuda dig kursen eftersom vi inte kan vidta organisatoriska åtgärder och ta ställning till din ansökan att delta i kursen.
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som rör dig, att få uppgifter korrigerade, att begränsa behandlingen av uppgifter, att motsätta dig att uppgifter behandlas och att få din ansökan vidarebefordrad.
Du har också rätt att ge in ett klagomål. Detta gör du genom att kontakta dataskyddsombudet. Mer information om dina rättigheter finns i personuppgiftspolicyn eller kontakta dataskyddsombudet på info@calm.dhamma.org.

For more information:

  • see the CALM Privacy Policy, relating to your online application, here;
  • see the Privacy Policy of the meditation centre to which you applied or contact the Data Protection Officer via contact@privacy-eu.dhamma.org.