Ansökningsformulär för kurs i Vipassanameditation
Larvik - 1-dagskurs - 2019-02-24

(välj 'ja' om du är gammal elev i denna tradition)1-dagskurser är ett utmärkt sätt för gamla elever att stärka sin praktik.
 
Bara de som har genomfört minst en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare kan antas till en 1-dagskurs.

Dagsschemat kan variera men ser typiskt sett ut så här:

08:30 ---------- Ankomst/registrering

09:00 ---------- Instruktioner för Anapana

10:00 ---------- Gruppsittning

11:10 ---------- Instruktioner för Vipassana

12:00 ---------- Lunch och vila (möjlighet till samtal med läraren)

13:00 ---------- Meditation

14:10 ---------- Gruppsittning

15:20 ---------- Meditation och Metta

16:00 ---------- Föredrag

16:30 ---------- Ädel tystnad upphör och kursen slutar


Samma föreskrifter gäller som för 10-dagarskursen, inklusive ädel tystnad. Var vänlig påminn dig genom att läsa kursföreskrifterna.

What to bring

There are refrigerator and a small stove to heat the food. Please bring only vegetarian food.

 THINGS YOU MAY NEED:

-     For the meditation: pillows, a blanket or shawl. Chairs are available. (NB! There are no mattress, pillows or blankets at the location, so bring the things you need.) 

-     Loose clothes. Please avoid tights and dress modestly. Cover shoulders and knees.

 DO NOT BRING:

-     Books, notebooks, recorders, camera etc.

-     Tobacco, alcohol, drugs etc.

-     Furs, sheepskin or similar, either as clothing or mediation cover.

-     Crystals, talismans, rosaries or other religious articles.

-     Please do not use strong smelling deodorants, perfumes, aftershave,tiger balsam etc,


Var vänlig registrera dig för kursen genom att fylla i följande formulär.Klicka på 'Nästa steg' och 'Tillbaka' längst ner på sidan för att gå från en sida till en annan. Klicka på 'Avbryt' för att radera din ansökan och gå tillbaka till kursschemat.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som rör dig, att få uppgifter korrigerade, att begränsa behandlingen av uppgifter, att motsätta dig att uppgifter behandlas och att få din ansökan vidarebefordrad.
Du har också rätt att ge in ett klagomål. Detta gör du genom att kontakta dataskyddsombudet. Mer information om dina rättigheter finns i personuppgiftspolicyn eller kontakta dataskyddsombudet på info@calm.dhamma.org.

Dina personuppgifter behandlas av Stiftelsen Calm (Calm), som är etablerad i Rotterdam, Nederländerna, och registrerad med Chamber of Commerce-nummer 69501440. Du kan kontakta Calm, dess representanter och dataskyddsombudet på epostadressen info@calm.dhamma.org.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att erbjuda den kurs du ansökt till. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig kursen, vidta organisatoriska åtgärder och uppfylla gällande lagstiftning. Vi behandlar uppgifter om din identitet, som namn, adress och födelsedatum. Vi frågar också om fysisk och mental förmåga att genomföra kursen samt, i vissa fall, vilka kurser du tidigare genomfört och om nuvarande praktik. Vid ankomst till kursplatsen ber vi alla elever att fylla i ett registreringsformulär på papper. Dessa formulär kommer att förvaras separat. Dina uppgifter kan komma att användas till att skicka ut nyhetsbrev. Om så sker kommer du tydligt ges möjligt att avanmäla dig från sådana utskick. Dina personuppgifter kommer inte att förvaras längre än nödvändigt. De kriterier som tillämpas för detta anges i den allmänna personuppgiftspolicyn och den lokala personuppgiftspolicyn för pappersfiler.

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst innan kursen och få dina uppgifter raderade när som helst innan kursen. Detta kan dock medföra att vi inte kan behandla din ansökan. Utan nödvändig information kan vi inte erbjuda dig kursen eftersom vi inte kan vidta organisatoriska åtgärder och ta ställning till din ansökan att delta i kursen.