Błąd
ok, HTTP code: 422 HTTP body: {"error":"This event cannot receive applications because its state is finished Event Key: 8840d83621?org_id:515"}
Spróbuj odświeżyć swoją przeglądarkę. Jeśli to się nie uda, kliknij przycisk "Wstecz" w przeglądarce, aż dojdziesz do pierwotnego widoku ekranu, i spróbuj ponownie, może to zadziała.